The Life Mela - I Started A Joke

Att lyssna

Oftast har jag märkt att det är det bästa att vara naturlig med människor som man inte känner. Det gäller också att vara lyssnande. Jag har hört erfarenheter från människor som tyckt att man har varit väldigt trevlig just på grund av att man lyssnat. Alltså har man egentligen inte gjort så mycket för att visa vem man är men de har tyckt att man är väldigt trevlig precis för att man ägnat de personligt intresse. Det är många gånger hemligheten att nå en människa. Visa personligt intresse och ge av sin tid.